Zdravel pro pacienty

Elektronická zdravotní knížka, to jsou všechna data o vašem zdraví na jednom zabezpečeném místě a možnost jejich vzájemného efektivního sdílení mezi vašimi ošetřujícími lékaři

Zjistit více

Elektronická zdravotní knížka pacienta

 • Přístup pacienta k údajům o svém zdraví 24/7 odkudkoliv
 • Záznamy od ošetřujících lékařů, přehled užívaných léků i laboratorní výsledky na jednom místě
 • Jednoduché, intuitivní a srozumitelné řešení pro každého
 • Maximální zabezpečení uložených dat

Propojení s aplikací Záchranka

 • Propojení vašeho profilu Zdravel na aplikaci Záchranka
 • Lepší informovanost a efektivní rozhodování záchranářů v krizových situacích

Rodina

 • Propojení vašeho vlastního profilu s profily vašich dětí, rodičů nebo jiných blízkých osob
 • Možnost sdílet data a sledovat zdravotní stav všech rodinných příslušníků
 • Zdraví celé rodiny pod kontrolou

Telemedicína

 • Bezpečný přenos dat ze zdravotnických prostředků přímo k vašemu lékaři
 • Monitoring zdravotního stavu na dálku bez nutnosti návštěv v ordinaci

Jak mi Zdravel pomáhá

 • Petra N.

  Nemusím s sebou nosit zprávy z vyšetření a jiné papíry od lékaře k lékaři. Moji lékaři vše vidí na jednom místě a v něm nové informace mezi sebou sdílí

 • Martin P.

  Celá moje zdravotní historie je na jednom místě. Už se mě pošesté nikdo nebude ptát na rodinnou anamnézu, nemoci v dětství, operace, vyšetření a kdy jsem byl naposledy očkovaný..

 • Eva K.

  Šetří to čas mně i lékaři. Nemusím jezdit do ordinace jen proto, abych si tam vyzvedla výsledky vyšetření a někam je zase zanesla. Vše je online

Bezpečnost systému a GDPR

 • Zdravel byl vyvinut ve spolupráci s bezpečnostními experty a prošel náročným testováním
 • K ochraně zdravotních dat využíváme maximální dnes dostupná opatření a bezpečnostní standardy
 • Celý systém provozujeme na dedikovaných serverech, které podléhají neustálému dohledu a striktním pravidlům

Více o bezpečnosti

Chcete, aby s vámi vaši lékaři bezpečně sdíleli data o vašem zdraví online?

Otevřete si zabezpečenou elektronickou zdravotní knížku zde. Až se u nás registrujete, můžete ji začít využívat pro své vlastní záznamy. Aby knížka fungovala naplno, je potřeba, aby se do systému zapojili také vaši ošetřující lékaři. Když nám na ně předáte kontakt v níže uvedené struktuře, budeme je kontaktovat.
Děkujeme

Pacient

Kontaktní údaje vašeho ošetřujícího lékaře

Pole označená hvězdičkou jsou povinná

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře vyjadřujete souhlas se zpracováním vašich osobních údajů provozovatelem Zdravelu, které jsou chráněny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochranně osobních údajů.

Doporučujeme dále svého ošetřujícího lékaře informovat o tom, že bude kontaktován zástupci Zdravelu. Pokud se dozvíte, že váš lékař nesouhlasí s kontaktováním pracovníky Zdravelu, je vaší povinností nám tuto skutečnost neprodleně oznámit prostřednictvím naší Zákaznické linky.