Zdravel pro pacienty

Elektronická zdravotní knížka, to jsou všechna data o vašem zdraví na jednom zabezpečeném místě a možnost jejich vzájemného efektivního sdílení mezi vašimi ošetřujícími lékaři

Zjistit více

Elektronická zdravotní knížka pacienta

 • Přístup pacienta k údajům o svém zdraví 24/7 odkudkoliv
 • Záznamy od ošetřujících lékařů, přehled užívaných léků i laboratorní výsledky na jednom místě
 • Jednoduché, intuitivní a srozumitelné řešení pro každého
 • Maximální zabezpečení uložených dat

Propojení s aplikací Záchranka

 • Propojení vašeho profilu Zdravel na aplikaci Záchranka
 • Lepší informovanost a efektivní rozhodování záchranářů v krizových situacích

Rodina

 • Propojení vašeho vlastního profilu s profily vašich dětí, rodičů nebo jiných blízkých osob
 • Možnost sdílet data a sledovat zdravotní stav všech rodinných příslušníků
 • Zdraví celé rodiny pod kontrolou

Telemedicína

 • Bezpečný přenos dat ze zdravotnických prostředků přímo k vašemu lékaři
 • Monitoring zdravotního stavu na dálku bez nutnosti návštěv v ordinaci

Jak mi Zdravel pomáhá

 • Petra N.

  Nemusím s sebou nosit zprávy z vyšetření a jiné papíry od lékaře k lékaři. Moji lékaři vše vidí na jednom místě a v něm nové informace mezi sebou sdílí

 • Martin P.

  Celá moje zdravotní historie je na jednom místě. Už se mě pošesté nikdo nebude ptát na rodinnou anamnézu, nemoci v dětství, operace, vyšetření a kdy jsem byl naposledy očkovaný..

 • Eva K.

  Šetří to čas mně i lékaři. Nemusím jezdit do ordinace jen proto, abych si tam vyzvedla výsledky vyšetření a někam je zase zanesla. Vše je online

Bezpečnost systému a GDPR

 • Zdravel byl vyvinut ve spolupráci s bezpečnostními experty a prošel náročným testováním
 • K ochraně zdravotních dat využíváme maximální dnes dostupná opatření a bezpečnostní standardy
 • Celý systém provozujeme na dedikovaných serverech, které podléhají neustálému dohledu a striktním pravidlům

Více o bezpečnosti