Lékaři a odborníci

Využijte jednoduše vysoce pokročilé eHealth služby vyvinuté na míru českým lékařům a dalším odborníkům, které přináší zefektivnění péče o pacienta

Zjistit více

Vyhledávání rizikových pacientů

 • Identifikace pacientů s rizikem závažných onemocnění na základě analytického vyhodnocení
 • Maximalizuje stávající úhradové mechanismy zdravotních pojišťoven
 • Dostupné například pro screening kolorektálního karcinomu, prediabetu

Váš on-line portál na míru

 • Informace pro vašeho pacienta na jednom místě v barvách vaší vlastní značky
 • Sdílení informací o očkováních, medikacích a vyšetřeních od ostatních lékařů mezi vámi a vaším pacientem
 • Portál Zdravel je plně integrován s vaším pracovním prostředím v počítači

Elektronická zdravotní knížka pacienta

 • Přístup pacienta k údajům o svém zdraví 24/7 odkudkoliv
 • Záznamy od ošetřujících lékařů, přehled užívaných léků i laboratorní výsledky na jednom místě
 • Možnost vkládání dokumentů samotným pacientem a jejich následné sdílení s lékaři
 • Maximální zabezpečení uložených dat

Analytické služby na míru pro nemocnice

 • Analýza strukturovaných i nestrukturovaných částí zdravotnické dokumentace
 • Vyhledávání případů s podezřením na nozokomiální nákazy
 • Včasná identifikace rizik a příčin vzniku nozokomiálních nákazpomocí analytického zpracování veškeré zdravotnické dokumentace

Telemedicína

 • Sběr, vyhodnocení a bezpečný přenos naměřených hodnot pacienta ze zdravotnických prostředků na dálku (glukometr, tonometr, …)
 • Monitoring zdravotního stavu chronicky nemocných pacientů prostřednictvím on-line dotazníků
 • Přenos dat ze standardizovaných dotazníků on-line bez potřeby návštěvy pacienta (autismus, Alzheimerova choroba, …)

Komu je Zdravel určen?

Zapojujeme samotné lékaře, nemocnice, ale i sítě zdravotnických zařízení a další subjekty v oblasti poskytovatelů zdravotních služeb

 • Praktičtí lékaři

 • Ambulantní specialisté

 • Nemocnice

Systém je plně integrovaný s těmito ambulantními IS


Bezpečnost systému a GDPR

 • Zdravel byl vyvinut ve spolupráci s bezpečnostními experty a prošel náročným testováním
 • K ochraně zdravotních dat využíváme maximální dnes dostupná opatření a bezpečnostní standardy
 • Celý systém provozujeme na dedikovaných serverech, které podléhají neustálému dohledu a striktním pravidlům

Více o bezpečnosti