Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví

Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví, z.ú. byl jako nezisková společnost založen roku 2017. Jeho hlavním cílem je elektronizace zdravotnictví, zjednodušení orientace občana v péči o zdraví a zvyšování zdravotní gramotnosti elektronickou cestou, tedy cestou, která zpřístupní občanovi informace o zdravotní péči, prevenci nemocí a podpoře zdraví. Jedná se tedy o kompletní e-Health systém v oblasti ukládání a evidence zdravotních dat pacientů a zvyšování zdravotní gramotnosti

Mgr. Martin Wagner

generální ředitel projektu Zdravel

Narodil se 2. ledna 1976. Třináct let pracoval ve společnosti IBM, kde působil v řadě řídicích funkcí, například na pozici obchodního ředitele Sales & Distribution pro Českou republiku nebo ředitele Energy & Utility Central Europe. V posledních letech se věnuje oboru zdravotnictví a implementaci nových technologických řešení v této oblasti. Od roku 2017 úzce spolupracuje se skupinou Nordic Investors. Úspěšně řídil projekt HarveyX – systém pro analýzu nestrukturovaného textu zdravotnické dokumentace. Od června 2018 zastřešuje všechny aktivity zdravotní divize Nordic Investors, a to z pozice generálního ředitele projektu Zdravel.

Správní rada

 • Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. kardiochirurg

 • Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. neurochirurg

 • Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. fyzioterapeut

 • Mgr. Jan Petřík advokát

Odborná komise

 • MUDr. Jaroslav Větvička sportovní lékařství

 • prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA diabetologie

 • MUDr. René Vlasák primární prevence

 • prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., FCMA interní medicína

 • MUDr. Jiří Mašek emergentní dataset

Investorem projektu Zdravel je od roku 2016 česká finanční skupina Nordic Investors Group a.s.

 • Investiční portfolio skupiny je široké a pokrývá obory, jako jsou telekomunikace, eHealth a nemovitosti.
 • Za dobu své existence skupina investovala více než 2,4 miliard CZK.

Projekt Zdravel v současnosti zaštiťují společnosti Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví, z.ú., Společnost pro eHealth databáze, a.s. a Provisio s.r.o

Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví, z.ú.

Poskytovatelem služeb a zároveň provozovatelem systému Zdravel je nezisková společnost Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví, která byla založena v roce 2017. Cílem institutu je podpora elektronizace zdravotnictví

Společnost pro eHealth databáze, a.s.

Společnost pro eHealth databáze je provozovatelem informačního systému Zdravel. Společnost si klade za cíl zjednodušit a zkvalitnit zdravotní péči prostřednictvím elektronizace českého zdravotnictví

Provisio s.r.o.

Společnost Provisio je výhradním partnerem projektu Zdravel v oblasti zpracování nestrukturovaného textu ve zdravotnické dokumentaci, pokročilé analýzy spravovaných dat a výzkumu a vývoji v oblasti Natural Language Processing