Bezpečnost systému a GDPR

Celý systém implementuje přísné bezpečnostní standardy, které se prolínají všemi procesy od zpracování a zobrazování dat, přes jejich archivaci až po jejich fyzickou ochranu.

 • Zdravel byl vyvinut ve spolupráci s bezpečnostními experty a prošel náročným testováním
 • K ochraně zdravotních dat využíváme maximální dnes dostupná opatření a bezpečnostní standardy
 • Celý systém provozujeme na dedikovaných serverech v ČR, které podléhají neustálému dohledu a striktním pravidlům
 • Provoz systému probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy:Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
  • Zákon č. 297/2016 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění
  • Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, v platném znění
  • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění
 • Certifikace ISO 9 000, ISO 27 000 a ISO 20 000